Information & Register - Informatie & inschrijving

This year the new Cosplay/Fantasy Catwalk will take place at El Mundo Fantasia!

Dit jaar zal er op El Mundo Fantasia de nieuwe Cosplay/Fantasy Catwalk plaatsvinden!

Important points:

* You must be present at the reporting point at least 15 minutes before the start to confirm your presence!

Belangrijke punten:

* Je bent minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig bij het meldpunt om je aanwezigheid te bevestigen!

For all participants:

* Participants gather at AlHambra. So be there on time!

* When you are called as a winner, it is important that you are present. If you are not there, you will not receive a prize.

* Please do not leave the show before you have provided your details to the jury.

Voor alle deelnemers:

* Deelnemers verzamelen zich bij AlHambra. Ben dus op tijd aanwezig!

* Wanneer je als winnaar wordt opgeroepen is het belangrijk dat je aanwezig bent. Ben je er niet, dan krijg je geen prijs.

* Verlaat de show a.u.b. niet voordat jij je persoonsgegevens hebt doorgegeven aan de jury.

Register Cosplay/Fantasy Catwalk (all ages)

Name (Required)(Vereist)
Choose you're day
Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 8 MB.
Not possible to upload?? Mail you're photo to info@elmundofantasia.com

Fantastic prices!

We will publish the prices soon, but as always they are great!